Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

ΠΕΡΙ ΕΡΑΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ.

ΠΕΡΙ ΕΡΑΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Προσωπικώς, δεν αναγνωρίζω ούτε την Ερασμιακήν, ούτε την "Νέαν προφοράν" (κάτι από Νέα Τάξη μου φέρνει αυτό). Η προφορά είναι ΜΙΑ και ΠΑΛΑΙΑ όσο και η ΕΛΛΑΣ και όπως αυτή μας μετεφέρθη δια μέσω των χιλιετηρίδων. Δεν θα δεχτώ άλλην προφοράν διαφορετικήν εις το όνομα π.χ ΔΗΜΗΤΗΡ, όποια και αν είναι αυτή, διότι ως προείπα, έχω τις"αποδείξεις" στις γονιδιακές μου μνήμες. Εν κατακλείδι, το θέμα της "προφοράς" και όσοι το ανασύρουν, είναι ένα ΑΝΟΗΤΟΝ "σχήμα πρωθύστερον" (χωρίς ουσιαστικήν και πρακτικήν αξίαν, πέραν της τέρψεως της ακοής μας) και με σοβαρόν κίνδυνον να χαρακτηριστούν και αυτοί οι ίδιοι Α-ΝΟΗΤΟΙ, διότι η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ δεν χωρά εις ΟΥΔΕΝΑ μικροσκόπιον! Δεν έχει και τόση σημασία πως επρόφερον την λέξιν οι Αρχαίοι, (άλλωστε αυτό διέφερεν από τόπον εις τόπον και κατά τας διαφορετικάς χρονικάς περιόδους ως συμβαίνει και σήμερον), αλλά τι ΣΗΜΑΣΙΑ είχε και ποίον το εσωτερικόν της νόημα και μήνυμα!!! Ας επικεντρώσουμε λοιπόν εις το "σημαινόμενον" και όχι εις το "δηλούμενον" μια και έχουμε κορεσθεί από επιδερμικούς ερευνητάς! Οι Έλληνες ήσαν πάντοτε ερευνητές της ΟΥΣΙΑΣ.
Ας διδάξουμε τους Έλληνες όσοι ασχολούμεθα με το αντικείμενον, να μάθουν και να πληροφορηθούν δια την πνευματικήν των κληρονομιάν, να αποστηθίσουν και να απαγγέλουν τμήματα της Ιλιάδος και της Οδύσσεις (μαζί ή άνευ με τα "πατερημά" τους που τα ξέρουν απέξω), να χρησιμοποιούν εις τον Λόγον τους δέκα τουλάχιστον αρχαία ρητά και να ακολουθούν καθημερινά τα βασικά Δελφικά παραγγέλματα. Τότε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι των Αρχαίων Ελληνικώς έχουμε επιτύχει της αποστολής μας!
Αφήστε λοιπόν τα αερολογήματα περί "προφοράς" διότι θα επανέλθω πάλιν εις την σοφή παροιμίαν που ταιριάζει απόλυτα εις την περίστασιν:"Εδώ ο κόσμος καίγεται..".


Δημήτριος Μαντές
19/05/2015Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου